Bestuursvernieuwing bij CD&V Waregem


dinsdag, 5 februari, 2013

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden statutair ook de bestuursorganen van CD&V Waregem vernieuwd.

Ieder lid van CD&V kan toetreden tot het bestuur dat nu opnieuw wordt samengesteld. Wie nog geen lid is van het bestuur, kan toetreden door zijn of haar kandidatuur te stellen bij de voorzitter op het mailadres stefaan.lambrecht@skynet.be of bij de secretaris op het mailadres bernard.breda@live.be.

De voorzitter dient statutair verkozen te worden door alle leden. Dit zal gebeuren naar aanleiding van de lentereceptie van CD&V Waregem op donderdag 14 maart 2013.

Kandidaturen voor het voorzitterschap kunnen ingediend worden bij de secretaris op het mailadres bernard.breda@live.be en dit uiterlijk op maandag 26 februari 2013.