Gemeenteraad

Volg hier het belangrijkste nieuws uit de gemeenteraad (GR) en de raad voor maatschappelijk welzijn (RVMW).

GR en RVMW 2 januari 2019

Installatie nieuwe gemeenteraad

Tijdens de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur legden de gemeenteraadsleden en schepenen de eed af in handen van voorzitter Kurt Vanryckeghem.

De eed luidt als volgt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

Voor CD&V zetelen volgende personen:

 1. Kurt Vanryckeghem
 2. Rik Soens
 3. Jo Neirynck
 4. Kristof Chanterie
 5. Pietro Iacopucci
 6. Philip Himpe
 7. Maria Polfliet
 8. Joost Kerkhove
 9. Jules Godefroid
 10. Bart Kindt
 11. Henri Destoop
 12. Charka Dewaele
 13. Marc Vercruysse
 14. Kathleen Ravelingien
 15. Kim Deplancke
 16. An Vanheusden
 17. Margot Desmet
 18. Elise Deprez
 19. Jan De Graeve
 20. Sven Goethals

GR en RVMW 5 februari 2019

Slemmen fietspaden Nokerseweg

De betonstroken (aangelegd in 1969) langs het asfalt in de Nokerseweg die op heden de functie kennen als fietsstrook zijn in mindere staat. De stad zal de levensduur van de betonstroken verlengen door het aanbrengen van slemlagen. Tegelijk zal de fietsstrook ook gemarkeerd worden met een rode slemtoplaag en zullen de wettelijke markeringen aangebracht worden.

GR en RVMW 5 maart 2019

Verschillende CD&V'ers krijgen een eretitel

Verschillende Waregemse CD&V'ers krijgen een eretitel voor bewezen diensten voor Stad Waregem.

ERE-SCHEPEN

 • Henri Dewitte
 • Peter Desmet
 • Chantal Coussement

ERE-GEMEENTERAADSLID

 • Willy Benoit
 • Hilde Dewever
 • Connie Devos

ERE-OCMW-RAADSLID

 • Nele Callebert

 

Aankoop permanent bewakingssysteem om te installeren in de centrumstraten van de stad

Doelstelling:

 • beheersing criminaliteit (preventief en repressief)
 • beter beheersen van mensenmassa's (crowd management) bij grote evenementen, waaronder Waregem Koerse Feesten, voetbalmatchen SVZW, wekelijkse markt, kasteelconcerten, diverse rond de stadionvijvers, braderieën, Cyclocross Masters, Dwars door Vlaanderen, ...

met als doel:

 • beter zicht op volkstoelopen- en stromen
 • beter zicht op verkeersstromen
 • handhaven en herstellen van de openbare orde
 • snel kunnen optreden bij ongeregeldheden of calamiteiten

 

Plaatsen van speeltoestellen op diverse speelruimten

Op diverse plaatsen in Waregem worden er speeltoestellen geplaatst.

 • Driebek Waregem: 2 minivoetbaldoelen
 • Mercatorlaan Waregem: 2 minivoetbaldoelen
 • Baneik Desselgem: 1 familieschommel
 • Oostpoort Sint-Eloois-Vijve: 1 minipitch
 • SBS Beveren-Leie: 2 voetbaldoelen en 1 klimmuur

 

Heraanleg fiets- en voetgangersdoorsteken

Diverse fiets- en voetgangersdoorsteken worden heraangelegd.

WAREGEM

Voetweg 108 (Verbinding Churchilllaan - Spei - Zuiderlaan)

Verbinding August Craslaan - Roger Vansteenbruggestraat

DESSELGEM

Voetweg 38/42 (Verbinding Pompoenstraat - Wijwaterput - Meierie - Astridlaan)

BEVEREN-LEIE

Voetweg 27 (Verbinding Leenakkerstraat - Stuivenbergstraat/Kortrijkseweg - Koning Albertstraat)

GR en RVMW 2 april 2019

Overdracht met financiële tussenkomst aan Stad Waregem van de gewestweg Kruishoutemseweg. 

Een gedeelte van de Kruishoutemseweg wordt overgedragen aan Stad Waregem met financiële tussenkomst om de rijweg in goede staat te brengen.

Aanpassen belastingreglement markt Beveren-Leie

Het standgeld voor abonnees op de markt van Beveren-Leie wordt verminderd van € 2,00 per lopende meter naar € 1,25 per lopende meter.

GR en RVMW 7 mei 2019

Het verslag van beide raden kan geraadpleegd worden in de kolom rechts.

Gr en RVMW 4 juni 2019

 

 

GR en RVMW 2 juli 2019

 

 

GR en RVMW 3 september 2019

 

GR en RVMW 1 oktober 2019

 

 

 

GR en RVMW 5 november 2019

 

GR en RVMW 3 december 2019

GR en RVMW 18 december 2019

Bij aanvang van de gemeenteraad van 18.12.2019 las burgemeester Kurt Vanryckeghem een beleidsverklaring voor. Lees de integrale verklaring na via: https://waregem.cdenv.be/beleid-visie/bestuursakkoord/beleidsnota/?fbclid=IwAR2ibYbxMe94sO3drB52i5Lk_4wUZ-PSKJNwtd6wXzmHZgl5R2QTPO0ZUns

Het volledige beleidsplan raadplegen kan via: https://www.waregem.be/beleidsrapporten

 

GR en RVMW 14 januari 2020

Raadpleeg de verslagen om op de hoogte te zijn van het belangrijkste nieuws.

GR en RVMW 5 februari 2020

 

GR en RVMW 3 maart 2020

 

GR en RVMW 7 april 2020

GR en RVMW 5 mei 2020

 

 

GR en RVMW 2 juni 2020

 

GR en RVMW 7 juli 2020

 

 

GR en RVMW 1 september 2020

Zie verslagen.

GR en RVMW 6 oktober 2020

 

 

 

 

GR en RVMW 3 november 2020