Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid keurde eind april het beheersplan van park Baron Casier goed. In dit plan staat beschreven hoe de stad zorg zal dragen van het park (milieu, groen en klimaat) en de gebouwen (erfgoed) erin. Met deze zekerheid en erkenning zal de stad nu ook een versnelling hoger schakelen om de laatste fase van de heraanleg te concretiseren.

Bedoeling is om de vijver in ere te herstellen. Dat betekent naast de opruiming van het slib in de vijver ook de verhoging van het niveau van de waterspiegel met 10 centimeter. Dat maakt de vijver op die manier meer klimaatbestendig in drogere perioden.

Ook de brugjes die het park met het eiland verbinden worden (in ere) hersteld.

De totale raming van deze laatste fase is 600 000 euro. Voor deze dossiers kan de stad nu een subsidie bekomen van 2 x 250 000 euro.

Meer info? maria.polfliet@waregem.be; pietro.iacopucci@waregem.be

foto: Stad Waregem