Het Waregemse station krijgt eindelijk de nodige heropfrissing. In het kader van de toegankelijkheid zullen de perrons verhoogd worden en komen er nieuwe liften. De werken starten in het tweede kwartaal van 2022 en lopen tot midden 2023.

Burgemeester en Vlaams parlementslid Kurt Vanryckeghem stuurde enkele weken geleden nog een brief naar de CEO van de NMBS, Sophie Dutordoir. De vraag naar een beter bereikbaar station en zeker naar meer toegankelijke perrons ligt al heel lang op tafel. Er wordt momenteel werk gemaakt van nieuwe roltrappen, maar over de grote opfrissing was nog geen timing bekend.

Al lang vragende partij

De NMBS liet vandaag weten dat de grote opfrissingswerken voor volgend jaar ingepland staan. Er komen nieuwe liften, die voldoende groot zullen zijn om een fiets mee te nemen.

Daardoor zullen de perrons autonoom toegankelijk zijn vanaf de kant van het station.

Terzelfdertijd wordt de volledige perronuitrusting vernieuwd en wordt ook het stationsgebouw aangepast voor autonome toegankelijkheid.

“Het stadsbestuur is al vele jaren vragende partij om het station en dan vooral de toegankelijkheid aan te pakken”, zeggen burgemeester Kurt Vanryckeghem en schepen van mobiliteit Philip Himpe.

“We zijn blij dat de werken eindelijk op de kalender staan. Het zal ongetwijfeld een grote verbetering zijn voor alle reizigers.”

Ook raadslid Anneke Vanheusden strijdt al meer dan 20 jaar voor een betere toegankelijkheid van het station. Ze is dan ook heel verheugd met dit goede nieuws.

Voor de autonome toegankelijkheid vanaf de kant van de parking plant de NMBS de sloop van het einde van de onderdoorgang, de aanleg van een lichte helling en de aanpassing van de fietsroute.

Hierover zijn besprekingen bezig tussen de stad, NMBS en provincie.