De gemeenteraad zette dinsdag het licht op groen voor de herinrichting en de opwaardering van het park aan OC De Mote in Desselgem. Na de goedkeuring van de omgevingsvergunning wordt dit stuk openbaar groen 8000 m² groot, ten opzichte van 5500 m² nu. Het park zal immers doorgetrokken worden richting woonzorgcentrum Aurélys via twee brugjes. Met dit project van ruim 500 000 euro slaat de stad enkele vliegen in één klap:

o    Ontspanning: een grotere openbaar toegankelijke groene ruimte, ook voor minder mobiele personen

o    Milieu: een eerste stap om de Barmbeek weer meer zichtbaar te maken

o    Mobiliteit: een zoveelste stap in de uitbouw van het traag netwerk in gans Waregem

Meer info? maria.polfliet@waregem.be