CD&V Waregem - onze prioriteiten voor de komende 6 jaar

“Preus ip” Waregem willen wij ook de komende zes jaar het goede beleid in Waregem verder zetten en samen onze bruisende stad verder uitbouwen.

De voorbije jaren hebben de burgemeester, elke schepen, de OCMW-voorzitter, elk gemeenteraadslid of OCMW-raadslid het beste van zichzelf gegeven om Waregem verder uit te bouwen tot een stadwaar iedereen zijn gading vindt: wonen, werken, ondernemen, sport, verenigingsleven, optimale zorg, kwaliteitsvol onderwijs, natuurbeleving en nog zoveel meer.

Wij menen dat we daarin geslaagd zijn en onze ambitieuze doelstellingen van zes jaar geleden hebben kunnen realiseren. De grote bevraging van de krant Het Nieuwsblad van enige tijd geleden rangschikte onze stad bij de vijf best bestuurde gemeenten van Vlaanderen. We mogen hier preus ip zijn.

Maar 14 oktober is geen eindpunt, we willen met onze ervaren ploeg verder werken aan de uitdagingen van de komende jaren met als doel: Waregem laten groeien en bloeien als bruisende stad,
- waar mobiliteit en bereikbaarheid overal en voor iedereen vanzelfsprekend is,
- waar natuurbeleving, groen en het milieu een prioriteit zijn,
- waar een betaalbare woonst haalbaar is voor iedereen,
- waar iedereen aan de slag kan,
- waar cultuur, sport en ontspanning hand in hand gaan,
- waar jeugd en onderwijs permanente aandacht krijgen,
- waar goede zorginstellingen beschikbaar zijn,
- waar een goede dienstverlening en aandacht voor veiligheid belangrijk zijn.

Dat alles in permanent overleg met alle geïnteresseerde medeburgers, wijkcomités, verenigingen, enz. Om deze visie waar te maken investeren wij in alle beleidsdomeinen en op basis van concrete projecten.

Investeren in mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit is belangrijk om de leefbaarheid in de stad te bevorderen. Nu de ring rond Waregem bijna afgewerkt is en belangrijke werken aan de toegangswegen door het Vlaamse gewest zijn gerealiseerd, kunnen wij ons richten op een volgende fase van het  mobiliteitsplan om het centrum van Waregem vlot bereikbaar te houden.

Uitgangspunten hierbij zijn alle doorgaand verkeer en het moeilijke busverkeer weren uit het centrum en prioriteit geven aan de fiets in het gebied gelegen binnen de kleine ring. Waar het mogelijk is, komt er een afgescheiden fietspaden in de smallere straten wordt zone 30 ingevoerd. Gefaseerd worden dit fietsstraten, waar de auto wordt gedoogd en steeds voorrang moet geven aan het fietsverkeer, dat de volledige rijweg mag gebruiken. De zone 30, de fietsstraten, het recent ingevoerd parkeerbeleid en de nieuwe parkeermogelijkheden onder de Zuidboulevard, moeten het centrum vlot bereikbaar maken voor iedereen. Bijzondere aandacht zal hierbij besteed worden aan de schoolomgevingen waar de veiligheid van de kinderen een topprioriteit is.

Aangepast openbaar vervoer tussen de deelgemeenten op maat van senioren en mindervaliden zal onderzocht worden.

De voorbije jaren werden nieuwe fietspaden aangelegd in de Deerlijkse weg, de Vichtseweg, de Roterijstraat en de Leeuwkestraat. Wij blijven ijveren voor afgescheiden fietspaden langs de gewestwegen. Een belangrijk project wordt de herinrichting van de Gentseweg, waarbij de stad een belangrijke financiële bijdrage zal leveren.

De verdere uitbouw van de fietssnelweg naast de spoorweg naar Kortrijk staat ook op de agenda. Ook zullen jaarlijks kredieten vrijgemaakt worden voor het verbeteren en aanleggen van voetpaden en trage wegen.

Op het vlak van de veiligheid worden bijkomende ANPR-camera’s geïnstalleerd en worden de trajectcontroles uitgebreid.

Investeren in natuurbeleving, groen en milieu

De voorbije jaren werden in Waregem talrijke groene zones verworven en ontwikkeld om ze open te stellen voor het publiek. In totaal kreeg de stad erzowat 60 ha groene long bij. Denk maar aan het Karmelbos, de Zavelputten in Beveren-Leie en de visputten in Desselgem. Het Park Casier kreeg een belangrijke opknapbeurt en in Sint-Eloois-Vijve is de aanzet gegeven voor de verdere ontwikkeling van het dorpspark.

De komende jaren willen we deze lijn aanhouden met een bijzondere klemtoon op natuurbehoud. Het belangrijkste geplande project is de herwaardering van de Gaverbeek als tweede groene as in de stad naast de prachtige Leievallei.

De komende jaren zal ook verder geïnvesteerd worden in de aanleg van gescheiden rioolstelsels, wat meteen ook een volledige vernieuwing inhoudt van de wegeninfrastructuur in de ruime omgeving. De wijk Karmel en omgeving is hiervan een mooi voorbeeld, waarbij de stad alle kosten op zich heeft genomen voor de afkoppeling op het private domein.

Investeren in wonen en kwaliteitsvolle buurten

De voorbije jaren is het privéaanbod van woningen en appartementen in Waregem sterk toegenomen. Niet alleen in het centrum maar ook in de deelgemeenten zoals o.a. in Sint-Eloois-Vijve met het project “Wonen aan de Leie en het project in de Nieuwstraat in Desselgem. Ook in de toekomst zal ditaanbod nog toenemen, waarbij wij als stadsbestuur de regie in handen blijven houden.  

Ook het aanbieden van betaalbare bouwpercelen en woningen blijft ontzettend belangrijk voor de attractiviteit van onze stad, waarbij het autonoom gemeentebedrijf WAGSO en de sociale huisvestingsmaatschappijen een centrale rol moeten blijven vervullen.

Belangrijke woonprojecten die de stad ondersteunt, staan op stapel, onder meer:
- Het Dompelpark
- De Transvaalstraat
- De Spoorweglaan en de Schoendalestraat in Sint-Eloois-Vijve
- De uitbreiding van “ Ten Anker “

De wijkcomités willen we blijvend ondersteunen, in het bijzonder de talrijke buurtfeesten. Een goede en kwaliteitsvolle buurt is voor veel bewoners een van de belangrijkste factoren voor het goed gevoel in de woonomgeving. De feestcheque heeft het wij-gevoel in de stad sterk verhoogd en dit beleid wordt verder gezet en versterkt via creëren van rustplaatsen met zitbanken, picknicktafels, … in de wijken.

Investeren in economie en werkgelegenheid

Met de KMO-zones “Groenbek” en “Windhoek” ( Transvaal) hebben we  nieuwe mogelijkheden geboden voor startende of uitbreidende bedrijven. En met succes, want bijna alles is volzet. Daarom ook is de realisatie van een nieuwe KMO-zone “ Blauwpoort “ met een directe ontsluiting naar de E17 onze  ambitie voor de eerstvolgende jaren.  

De realisatie van de Zuidboulevard en de succesvolle invoering van een innovatief parkeersysteem zijn de start van een proces dat Waregem als commercieel centrum blijvend op de kaart moet zetten. De renovatie van Het Pand is de volgende te realiseren fase.  Citymarketing  is hierbij een belangrijke randvoorwaarde waarvoor middelen zullen vrijgemaakt worden. De Waregembon, met een omzet van 730.000 euro in 2017, wordt verder gepromoot.

Landbouw blijft ook in het buitengebied van de stad van groot belang, niet alleen economisch maar ook ter vrijwaring van de meer dan 1.500 ha open ruimte in Waregem.

Investeren in cultuur, sport en ontspanning

Op het vlak van cultuur heeft onze stad met de nieuwe bibliotheek op het Boekenplein ongetwijfeld een nieuw succesvol hoofdstuk aangesneden.

Het gerenoveerde Koetshuis in Park Casier heeft als expositieruimte voor onze lokale kunstenaars ook zijn start niet gemist. De Waregemse kunstacademie, de derde grootste van Vlaanderen, kreeg alle ruimte om een sterk opleidingsaanbod in onze stad uit te bouwen.

De komende legislatuur is de uitbreiding en renovatie van het cultuurcentrum De Schakel een prioriteit. Daarnaast staat ook het opwaarderen van ons erfgoed  op de agenda. We denken hierbij onder meer aan het Kasteel Casier, het Goed te Nieuwenhove, het domein De Raedt en de site Goed te Beaulieu.

Op sportief vlak staat Waregem reeds lang op de eerste rij. Dank zij de steun van de stad vonden de voorbije periode belangrijke sportgebeurtenissen plaats in Waregem, zoals het Belgisch kampioenschap vinkenzetting in de zomer van 2013 en het Belgisch kampioenschap veldrijden in januari 2014. Die lijn willen we verder zetten met ondermeer het Belgisch Kampioenschap wielrennen op de weg in 2021.

De sportinfrastructuur werd ook fors uitgebouwd, niet alleen in en rond het Regenboogstadion, maar ook in de deelgemeenten met onder meer de bouw van nieuwe kleedkamers. Ook de kleedkamers van het zwembad in de Treffer werden volledig vernieuwd. De komende 6 jaar willen wij kunstgrasvelden in de deelgemeenten aanleggen naar analogie met deze van Racing Waregem.

Als paardenstad wordt ook verder geïnvesteerd op de hippodroom, onder meer met de bouw van nieuwe aangepaste stallingen.

Ook op toeristisch vlak is Waregem de voorbije jaren op de kaart gezet. HIPPO.WAR en de combinatie met het Amerikaans kerkhof is een echte voltreffer. De komende bestuursperiode willen wij Waregem nog meer promoten als een interessante toeristische bestemming.

Investeren in jeugd en onderwijs

Een maximale participatie aan het kleuteronderwijs en een sterk basisonderwijs vormen een stevig fundament voor alle kinderen. De voorbije periode werd fors geïnvesteerd in onze scholen in de deelgemeenten. Er zal verder geïnvesteerd worden in onze scholen en in de kunstacademie.

Waregem telt bijna 50 speelzones waar allerlei speeltoestellen beschikbaar zijn. Nieuwe speelpleinen in het Park Casier en op andere locaties werden aangelegd.

De komende jaren blijft het jeugdbeleid een prioriteit. Concreet voorzien wij de bouw van lokalen voor Akabe Funk en een renovatie van de andere jeugdlokalen. De jeugdbewegingen kunnen blijven rekenen op ondersteuning van hun werking.

Investeren in zorg

Het Waregemse OCMW biedt een uitgebreide waaier aan zorgvoorzieningen, zowel in de thuiszorg als in de vernieuwde instellingen. Het Welzijnshuis, de opvolger van het OCMW, wordt de centrale toegangspoort voor het stedelijk zorgbeleid, dat in de eerste plaats focust op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van senioren in hun vertrouwde omgeving. Daarom moet het aanbod van allerlei thuiszorgdiensten verder gestimuleerd en ondersteund  worden.Hierbij zijn ook de mantelzorgers onmisbaar en verdienen daarom verdere begeleiding en ondersteuning.

Toch stellen wij vast dat ook de vraag naar opvangmogelijkheden vooral voor oudere inwoners groot blijft en dat er niet steeds tijdig een permanente oplossing kan geboden worden. Samen met partners, actief in de ouderenzorg, werken wijdaarom aan de realisatie van nieuwe woonzorgcentra op de Karmel en in Desselgem.

Investeren in dienstverlening en veiligheid

Na de realisatie van de stadswinkel, waar onze stadsdiensten vlot bereikbaar zijn, willen we nu inzetten op Waregem als smart-city. De digitalisering van onze maatschappij is volop bezig en we moeten als stad mee zijn met deze evolutie. Daarom zal de burger voor alles ook via een digitaal loket de stadsdiensten kunnen bereiken.

We willen ook een veilige stad zijn voor iedereen. Daarom is het belangrijk dat de centrale diensten van politie en brandweer van de regio blijvend in onze stad gehuisvest worden. Als stadsbestuur maken we hiervan een punt van.

Ondanks een indrukwekkend programma van investeringen en werken, die het uitzicht van Waregem constant verbeteren, zijn we financieel gezond. De balans is in evenwicht en de belastingen zijn laag. Dit gezond financieel beleid, waarbij iedereen aan zijn trekken komt in onze bruisende actieve stad, blijft een prioriteit.

Onze ervaren en dynamische CD&V- ploeg heeft bewezen haar ambities te kunnen waarmaken. We zijn “preus ip” onze stad en we willen met  enthousiasme ook de komende jaren ons project realiseren.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.